Money Buffalo Podcast

BB EP8 | ใครคือคนที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปแอฟริกา

June 24, 2020

จากการจัดอันดับของ Forbes ชื่อของ “Aliko Dangote” คือมหาเศรษฐีอันดับ 136 ของโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ธุรกิจของเขาเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จนเขาสามารถคืนเงินที่ยืมมาทั้งหมดได้ภายใน 3 เดือน หลังจากเริ่มเปิดธุรกิจ