Money Buffalo Podcast

BB EP9 | ลงทุนแบบ John W. Henry เจ้าของทีมลิเวอร์พูล

July 1, 2020

John W. Henry เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูล ไม่ใช่นักธุรกิจตั้งแต่กำเนิด แต่เป็นครอบครัวเกษตรกรในรัฐอิลลินอยส์ และเริ่มสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยตัวเอง จากการเก็งกำไรในราคาสินค้าเกษตร โดยยึดหลักการที่เรียกว่า Trend Following ซึ่งทำให้ John W.Henry กลายเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี