Money Buffalo Podcast

MBP EP14 | ทำไมราคาอสังหาริมทรัพย์ถึงขึ้นตลอดเวลา ?

September 13, 2019

สิ่งแรกเราต้องทำเมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฐานะที่เราเป็นบุคคล คืออะไร แล้วถ้าเราเป็นรัฐบาลเราควรแก้ปัญหาวิกฤตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไร ?