Money Buffalo Podcast

MBP EP16 | สามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN Mitrtown) โครงการคอนโด ที่ซื้อได้แต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ

October 2, 2019

สามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN Mitrtown) โครงการชื่อดังแห่งใหม่แถวสามย่านที่หลายคนอยากไปเดิน รู้หรือไม่ว่า ตรงนั้นมีคอนโดที่เค้าเปิดขายให้เราซื้อได้ แต่เป็นการให้ซื้อและครอบครองเป็นเจ้าของได้แค่เพียง 30 ปีเท่านั้น