Money Buffalo Podcast

MBP EP48 | New Normal ที่ธุรกิจ SMEs ควรเรียนรู้หลังโควิด-19

June 11, 2020

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำเกิดสิ่งที่เรียกว่า New Normal ทั้งในแง่ของผู้บริโภคและนักธุรกิจ ที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ก็คือคู่ค้าที่ดี

ซึ่ง ณ วันนี้เรามีเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการ SMEs หาคู่ค้าได้ดีมากขึ้น นั่นคือ MatchLink ที่นอกจากจะเปิดให้ช่วยหาคู่ค้าแล้ว ยังเพิ่มโอกาสและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ อีกทั้งเรายังสามารถใช้บริการสินเชื่ออัตราพิเศษโดยไม่ต้องไปธนาคารได้อีกด้วย