Money Buffalo Podcast

ML EP5 | คัมภีร์ “วางแผนการเงิน” ฉบับสมบูรณ์

April 6, 2021

การจะเริ่มต้น "วางแผนการเงิน" ต้องบอกเลยว่า ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้น แล้วสิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินคืออะไร ?

Money Lesson บทที่ 21 นี้ จะมาเล่าให้ฟังว่า มีอะไรที่ต้องรู้ และจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้าง ไปรับฟังพร้อม ๆ กันเลย..

รับชมบน Youtube ได้ที่ https://bit.ly/3rKkn5a

Podbean App

Play this podcast on Podbean App