Money Buffalo Podcast

MBP EP2 | ประชานิยม หนทางสู่ Hyperinflation

July 15, 2019

ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าวิกฤตที่เวเนซุเอลาเป็นที่สนใจกันทั่วโลก เพราะมีภาพคนทิ้งเงินประเทศตัวเองอย่างไม่สนใจ ไม่มี ชนิดที่ว่าจะซื้อไข่ไก่แค่ฟองเดียวต้องใช้เงินเป็นล้าน

แล้วทำไมเวเนซุเอลาถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้ ถึงขนาดไข่ไก่ฟองละล้านได้ล่ะ?