Money Buffalo Podcast

MBP EP4 | ทำไมค่าครองชีพกับรายได้ของคนไทยไม่สัมพันธ์กัน ?

July 16, 2019

ปัญหาที่เรารู้สึกว่าเก็บเงินไม่อยู่ รู้สึกว่ารายรับไม่พอรายจ่าย เราอาจเรียกปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราไม่อาจจะเข้าไปแก้ไขได้เลย

รู้หรือไม่ ? ประเทศไทยเราใช้น้ำมันแพงมากกว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาถึง 10 เท่า