Money Buffalo Podcast

MBP EP5 | เตรียมรับมือ “วิกฤตเศรษฐกิจ” ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

July 16, 2019

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีต้นเหตุมาจากหนี้ที่ทั้วโลกร่วมกันก่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี ค.ศ. 2009 แล้วการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในครั้งนี้คืออะไร มาหาคำตอบร่วมกันใน Podcast นี้